• HONEY HIGHWAY

  Honey Highway is een blijvend paradijs voor bijen in de bermen. Het begin is 7 km A4 van Delft naar Schiedam.

 • Wat is HONEY HIGHWAY?

  Honey Highway is een initiatief waarbij de bermen van Rijkswegen, Provinciale wegen en het Spoor ingezaaid worden met Honey Highway biologisch meerjarig (streekeigen) wilde bloemenzaad en dusdanig onderhouden worden zodat er een natuurlijk evenwicht ontstaat. Belangrijk hierbij is dat Bijen voldoende voedsel - nectar en stuifmeel - kunnen halen over een zo lang mogelijke periode om zo goed overwinteren mogelijk te maken. A4 Honey Highway is gerealiseerd in samenwerking met Rijkswaterstaat, wegenbouwers, en de Gemeente Midden-Delfland. Dit is landelijk nieuws geworden. A4 Honey Highway zal navolging krijgen door heel Nederland. En Europa. Wij hebben de kennis voor een blijvend paradijs voor bijen in de bermen. Nederland tot een voorbeeld van de oplossing maken.

 • Wat is de doelstelling?

  De doelstelling is Bijen in leven en gezond te houden door middel van het zaaien van biologische wilde bloemen.

  Zo was het...

  Dit is A4 vóór. Dit zagen we als we links en rechts uit het raam keken in de auto op Rijksweg A4. Alleen maar groen. Alleen maar gras.

  Dit is NU. Hier moeten we naar toe!

  Dit is NÙ. A4 Honey Highway. Een rode bloemenpracht in de bermen. Dit is het doel. paden voor bijen, een blijvend paradijs voor bijen in de bermen.

  Het begin...

  In Schipluiden is via een burgerinitiatief het inzaaien van gemeentelijke bermen begonnen en zijn de eerste ideeën voor Honey Highway tot stand gekomen op landgoed Op Hodenpijl.

 • Waarom?

  Mensen hebben bijen nodig. Bijen hebben bloemen nodig. Ons voedsel en onze gezondheid hangt ervan af. Wij zijn superafhankelijk van de bijen voor ons voedsel. (80% van de groenten, fruit, noten op de Vers-afdeling in een supermarkt) De bijen staan onder druk, daar maakt de wereld zich zorgen over. Dit probleem is niet nieuw, veel organisaties en mensen zijn ermee bezig. Maar het gaat niet snel genoeg en de oplossing is kinderlijk simpel.

  Wat kunnen we dus doen? Juist! Zaaien

  Er zijn genoeg bermen om wilde bloemen in te zaaien. En andere maairegels zijn nodig. Honey Highway brengt hier verandering in! Op grote schaal en snel graag. Honey Highway streeft ernaar heel Nederland als bijenland. Vol met mooie bloemen. Mooier, gezonder en biodivers.

  Wat kunt u doen? 

  Ons Honey Highway biologisch bloemenzaad bestellen. Op uw land onze bijenkast plaatsen. U hoeft er niet wekelijks honing uit te halen, maar 1 x per jaar en 20% per jaar. Dat is alles. Wij bieden de biodynamische imker cursus aan, juist deze cursus is voor de bijen en niet om honing te maken.

 • Red de Bij! Campagne

  Red de Bij! Campagne is een initiatief van Honey Highway en Seizoener - magazine voor het vrijeschoolveld. Samen met 36.000 vrije schoolkinderen (onderbouw) en medewerkers in Nederland en België hebben we rond 7 juni 2016 Honey Highway bloemenzaad gestrooid wat 360.000 m2 wilde bloemen voor de bijen zal opleveren. Met als dat in 2017 alle schoolkinderen van Nederland wilde bloemen zaaien op 7 juni als Nationale Zaaidag. Meld uw school aan!

 • Honey Highway, waarom in de bermen?

  De Rijkswegen zijn uitermate geschikt omdat dit, op natuurgebieden na, de enige onbespoten schrale grond is. De rest van Nederland is raaigras en de grond is volgespoten met kunstmest en gif van spuitmiddelen.

  De aanleiding

  De aanleiding van Honey Highway zijn 4 probleemgebieden die ten grondslag liggen aan de massale bijensterfte:

  1. Te weinig voedsel voor bijen: stuifmeel, nectar en biodiversiteit. 2. Over matig gebruik van spuitmiddelen en kunstmest.

  3. Te weinig imkers. 4. Plagen en mijten van exotische oorsprong (door gesleep met bijenvolken over onze aardbol)
   
  Deze 4 problemen zijn de 4 belangrijkste actiepunten van het Nationaal Bijengezondheid-actieprogramma, hiervan is Felix Rottenberg de aanjager en voorzitter. Honey Highway is de oplossing voor de pijler voedsel voor bijen, voor stuifmeel en nectar. Het biologische meerjarige Honey Highway bloemenzaad voor de bermen is samengesteld uit 44 streekeigen soorten; ook rolklaver en kruisbloemigen voor vlinders. In de berm zijn nestelplekken voor wilde bijen, hommels en vlinders.

 • BIJenfarm

  Imkeren op natuurlijke manier

  De BIJenfarm is het startpunt van Honey Highway en is gevestigd op de Levende Buitenplaats van landgoed Op Hodenpijl in Schipluiden. (Gelegen op 1 km vanaf A4 Honey Highway) De Levende Buitenplaats bestaat uit stallen, moestuin, kiemkas die het restaurant van Op Hodenpijl voorzien van vlees, eieren, groenten, fruit, kruiden en honing. Hier is ook het bezoekerscentrum Midden-Delfland gevestigd, een hooiberg waarbinnen u op groot scherm het gebied kunt zien en ook hoe een Bij stuifmeel verzamelt op Honey Highway. Dit is ook het startpunt van de BIJenwandeling o.a. langs 100 biologische appelbomen en bijenbloemen in de bermen u wandelt naar het uitzichtpunt A4 en vanaf daar kunt u langs de A4 Honey Highway wandelen.

  Biodynamische imker cursus

  In de BIJenfarm hebben we 10 bijenvolken in natuurbouwkasten. Hier geven we de biodynamische imker cursus. Imkers Deborah Post en Peronne Nustelling nodigen u van harte uit een bezoek te brengen aan de BIJenfarm op de de Levende Buitenplaats (geopend van 9.00-17.00 uur). De docent van de biodynamische imkercursus is Jos Willemse (ODIN). De BD-cursus 2016 zit vol en 2 cursisten zijn na dag 4 zelf gstart met een Honey Hihgwya natuurbouwkast en een zwerm die ze bij de BIJenfarm geschept hebben. Binnenkort kunt u hier de data van de 6 zaterdagen in 2017 lezen. Ook bieden wij de 1-daagse BD-imker cursus aan op locatie, voor imkers die interesse hebben in deze manier van omgang met bijen. Voor meer informatie load hier de brochure. U kunt zich inschrijven bij Deborah Post: info@honeyhighway.nl

 • Van Hollandse Bodem en BIJendiners

  Van Hollandse Bodem is een reeks van 6 avonden over het in leven houden van de Bij, biodiversiteit en biologisch-dynamische landbouw op landgoed Op Hodenpijl. Deze avonden zijn op initiatief van Deborah Post. Meer informatie en reserveren: www.ophodenpijl.nl Onderstaand de uitkomsten / indruk van de 6 avonden. In het najaar gaan we brainstormen over ons doel en aanpak voor 2017.

   

  6e avond 29 juni - Zomerdiner

  De avond is gestart met een zomers diner gemaakt van de oogst uit onze kas, stal en moestuin - 70% zelfvoorzienend. Daarna hadden we 2 inspirerende sprekers in de kerk. Jos Willemse biodynamisch imker (ODIN) en docent van de BD-cursus in de BIJenfarm en Maritgen Matter hoofredacteur van Seizoener 'glossy'van het vrijeschoolveld. Deborah Post vertelde over A4 Honey Highway dat een rode kleurenpracht is geworden, over 36.000 schoolkinderen die gezaaid hebben en over hoe Honey Highway verdergaat.

   

  5e avond 25 mei - Buitendiner met Bodemboeren

  Diner en vertoning van de film Bodemboeren. Over vijf Nederlandse jonge boeren die voortdurend hun bodem observeren en experimenteren met hun bodem: een bruisend bodemleven met voldoende lucht, water, koolstof en mineralen en diertjes die er leven; bijen, wormen, vlinders. Na de film is er een dialoog.

   

  4e avond 29 april - 9e BIJendiner

  Een diner met voorafgaand een rondleiding langs de bijenvolken en inspirerende sprekers in de kerk. 9 BIJendiners en 3 cursussen zijn georganiseerd door Deborah Post op landgoed Op Hodenpijl. Hieraan hebben 900 mensen deelgenomen. Het 9e BIJendiner was op 29 april was met een praktijkdemonstratie van BD-imkers in de kerk en over de vorderingen met de Provincie en een afgevaardigde van Economische Zaken over de link met het Ministerie. Deborah vertelte over hoe het verder gaat met Honey Highway en het Bijgezondheids- actieprogramma o.l.v. Felix Rottenberg.

  3e avond 23 maart - Biologische teelt: Bloemen en kruiden

  Waarom biologisch telen en waarom werkt het? Over kruiden & bloemen die groeien langs akkerranden.”Met sprekers: Peter de Groot van Biodivers over de stadia van grasland naar kruidenrijk land in Midden-Delfland, wat er moet gebeuren. Lizelore Vos (28 jaar) van akkerbouwbedrijf BioRomeo (70 hectare) biodynamisch landbouwster over de versterking van het product door de akkerrand. Ronald Vader biologisch landbouwer van Coöperatie Biologisch Goed (20 hectare) over waarom hij biologisch landbouwer is geworden en waarom het werkt. Boki Luske van Louis Bolkinstituut over kansen voor bloemen en kruiden in slootkanten en weideranden in Midden-Delflandgebied.

  2e avond 17 februari –“ Midden-Delfland gebied 2025 biologisch-dynamisch?

  Hoe geven we jonge boeren hierin een kans? ”Met sprekers BD-veehouder Jan Duijndam, biologisch veehouder Arie v/d Berg, Merle Koomans van Odin. De avond had een goede opkomst en de 1e uitkomst is dat Natuurmonumenten en Provincie zich ook hard maken voor biodiversiteit in Midden-Delfland. Natuurland wordt alleen nog uitgegeven aan biologisch (dynamsiche) boeren.

  1e avond 27 januari – “Van Eigen Bodem”

  De boeren van de Buitenplaats Op Hodenpijl, de koks uit de keuken en Deborah Post over de bijen en hoe het verder gaat met Honey Highway. Over de kringloop van Op Hodenpijl en de samenwerking tussen boeren, boerderij en de keuken.

  Educatie op school

  We bieden een educatieprogramma aan voor op school. In juni geven we educatie en strooien we bloemenzaad met kinderen in Gemeentelijke plantsoenen in Den Haag. In 2015 hebben 5000 schoolkinderen tijdens een 3-daagse fietsestafette Honey Highway bloemenzaadjes uitgestrooid in de bermen tussen 18 scholen rondom Midden-Delfland. Alle kinderen hebben bijenbloemenzaad meegekregen voor thuis en brengen een bezoek aan de BIJenfarm.

  BIJenhotels

  Wilde bijen hotel ontwerp-wedstrijd voor vaders van schoolkinderen, lanceren we in de maand juli. Wilde bijen en hommels nestelen zich graag in rommelhoekjes en in zand. In Nederland zijn de tuinen vaak betegeld of er groeit gras daarom zullen vaders bijenhotels timmeren van sloophout, rietstengels en ander natuurlijk materiaal.

  Bloemenzee

  We willen een groep mensen bijeen brengen die de bloemenzee in de gaten gaat houden, wanneer er wat gaat gebeuren langs de A4 van Delft tot Schiedam. Wij zoeken vrijwilligers die ons hierbij gaan assisteren. Meld je aan!

 • Honey Highway Kado's

  Stichting Honey Highway besteedt de giften die zij ontvangt aan Honey Highway biologische streekeigen bloemenzaad en educatie voor kinderen op school.

  Honey Highway bloemenzaad

  Een zakje BIJenbloemenzaad, 10 gram is voor 10 m2 en kost € 5,-. Geef Honey Highway biologische BIJenbloemenzaad kado! Verras je geliefde met iets origineels. Geef in plaats van bloemen een zakje bloemenzaad, je weet nooit wat er opkomt! Maak een betaling van een bedrag € 5,- over op rekeningnummer IBANNL62RABO0108016102 t.n.v. HONEY HIGHWAY Holding met vermelding van uw adresgegevens en ontvang een zakje met 10 gram Honey Highway bloemenzaad per post. De zaai-instructie is dat de grond los gewoeld ld moet zijn en schraal. Hoe schraler de grond hoe optimaler de bloemenzaden opkomen. Als de bodem te rijk is dan komen niet alle soorten wilde bloemen op, dan komen vooral koolzaad bloemen op.

  BIJenhotel met biologische wijn

   Fles biologische (bijen) wijn inclusief BIJenhotel kistje voor € 30,-. Geef een houten kistje met daarin fles biologische (bijen)wijn cadeau. Het houten kistje wordt een BIJenhotel! Geef het aan iemand als ze jarig zijn! Geef het kado als je op zoek bent naar een relatiegeschenk.

 • Bedrijven: zaad uitstrooien voor Honey Highway

  Bedrijven, gemeenten, sponsoren, projectontwikkelaars doen mee om Honey Highway navolging te geven. Bestel Honey Highway bloemenzaad voor in de tuin van je kantoorgebouw en in bermen van je woonwijk.

  Honey Highway biologisch bijenbloemenzaad

  Honey Highway meerjaring bloemenzaad kunt u in een plantsoen in uw woonwijk of in de tuin van uw bedrijf uitstrooien. Het biologische bloemenzaad wordt gewonnen uit verschillende velden in streken verspreid over Nederland. Hierdoor is het bloemenzaad geschikt voor schrale en minder schrale grond waar uw huis of bedrijf staat. Het is mogelijk om de samenstelling van het zaad aan te passen dan kijken we hoe schraal de grond is. Hoe schraler (geen kunstmest) hoe beter. Voor informatie; info@honeyhighway.nl

 • Honey Highway stichting

  Honey Highway wordt ondersteund door een fonds opgericht door Deborah Post.

  Honey Highway, een blijvend paradijs voor bijen

  De oprichtster Deborah Post (Biologisch-dynamisch imker) heeft op landgoed Op Hodenpijl 800 mensen onderwezen via 8 BIJendiners, BIJlessen en BIJenwandelingen. De deelnemers hebben aangegeven dat ze zich willen inzetten voor de tot standkoming van dit initiatief. Hieronder zijn specialisten die hun kennis inzetten: Bosch-Slabbers, BioDivers en Food4Bees. Het initiatief wordt omarmd door burgers en door betrokken bedrijven. De statuten van de Honey Highway Stichting en het fonds kunt u hier downloaden. Toezichthouder is een notaris en partner van Houthoff Buruma Rotterdam.

   

  Is dit nieuw?

  Rudolf Steiner heeft 100 jaar geleden 100-en voordrachten gehouden en het opgeschreven: het belang van bijen. Professor Piet Zonderwijk (Wageningen) heeft in de jaren '70 al het boek Bonte Berm geschreven. Sicco Mansholt (oud-minister van Landbouw) zei het op sterfbed: "geen gif en kleinschalig". Rabobank heeft een rapport (2015) uitgebracht waarin staat dat als wij gewassen niet bevruchten onze aarde straks niets meer te eten geeft.

  Honey Highway donateur worden?

  - Voor € 25,- per jaar ben steun je het initiatief Honey Highway. Je ontvangt een “naamplaatje” op de website van Honey Highway, zakje Bijenbloemenzaad en een uitnodiging om aan een BIJles deel te nemen.

   

  - Voor € 250,- per jaar ben je eigenaar van een bijenvolk in de BIJenfarm of op het land van landeigenaren grenzend aan Honey Highway A4. Je (bedrijfs) naam staat vermeld op het “Vrienden van de BIJenfarm” sierbord die op de achterwand van de BIJenfarm te zien is. De Levende Buitenplaats Op Hodenpijl wordt jaarlijks door 40.000 mensen bezocht en veel mensen wandelen langs de BIJenfarm. U krijgt ook een foto van het bijenvolk en de natuurbouwkast om op uw website te plaatsen. Verder nog een BIJles in de BIJenfarm met familie en zakenrelaties. Hebben de bijen voldoende honing om te overwinteren dan ontvangt u potjes honing.

   

  De stichting Hagendoorn en Fonds 1818 hebben een bedrag van € 8.000,- aan de BIJenfarm gedoneerd. Wilt u de stichting Honey Highway ondersteunen dan kunt u uw schenking overmaken op rekeningnummer NL62RABO0108016102 ten name van Honey Highway Holding.

 • Burgers en Partners

  6 KM A4 van Delft tot Rotterdam is het begin dat nu wordt ingericht tot een blijvend bijenparadijs in samenwerking met Rijkswaterstaat, Provincie, Gemeente Midden-Delfland, Consortium A4all, bedrijven, sponsoren en burgers. Ambassadeurs zijn Felix Rottenberg voorzitter Nationaal bijengezondheid actieprogramma en Sybilla Dekker voormalig minister. Zij hebben zich ingezet samen met Deborah zodat in samenwerking met Rijkswaterstaat 6 KM A4 het begin van Honey Highway wordt.

  Initiatieven, partners om van te leren.

  Honey Highway werkt nauw samen met initiatieven in Nederland die bloemenzaad uitstrooien op braakliggend terreinen en gemeentelijke bermen. Dit is 9 km langs de N11, in Rotterdam Stichting Bloeiende stad, in Brabant Food4Bees, het Bijenlint Zutphen/Deventer, BD-imkers in Wageningen www.bdimkers.nl. De samenstelling van het bloemenzaad , het maaibeheer en nestelplekken in de berm hiermee behouden we ook de vlinders hiervoor werken we samen met de Vlinderstichting www.vlinderstichting.nl. De boeren en landeigenaren langs de A4, Natuurmonumenten en natuurverenigingen in het Midden-Delflandgebied.

   

   

 • Opening A4 Honey Highway in de media

  "De A4 wordt de eerste 'honingsnelweg' ter wereld."

   

  Video reportage RTV Rijnmond

   

  De Telegraaf

   

  NOS

   

  Artikel Nieuwsblad Transport

   

  Biojournaal

   

  Artikel in de betere wereld: Deel 1 | Deel 2

 • In contact komen met Honey Highway? 

  Vul uw naam en email adres in dan nemen wij contact op met u op.