• HONEY HIGHWAY

  Honey Highway is een blijvend paradijs

  voor bijen in de bermen en op dijken.

   

   

   

   

   

   

   

 • Dit is de werkelijkheid! Hier kun je zien wat we wel en wat we niet doen.

 • Wat is HONEY HIGHWAY?

   

  Honey Highway is een initiatief waarbij de bermen van Rijkswegen, Provinciale wegen, Spoorrails en Waterdijken ingezaaid worden met meerjarig streekeigen wilde Honey Highway bloemenzaden afgestemd op de grondsoort en omstandigheden. En dusdanig onderhouden dat er een natuurlijk evenwicht ontstaat. Belangrijk hierbij is dat Bijen voldoende voedsel; nectar en stuifmeel (biodiversiteit) kunnen halen over een zo lang mogelijke periode om zo goed overwinteren mogelijk te maken.

  Basisschoolkinderen, MBO-scholieren, HBO-studenten worden betrokken bij het inzaaien. Wij hebben de kennis voor een blijvend paradijs voor bijen in de bermen en op dijken. Nederland tot een voorbeeld van de oplossing maken. Het begin is A4 Honey Highway van Delft naar Schiedam (3 hectare). Dit is gerealiseerd i.s.m. Rijkswaterstaat, wegenbouwers en Gemeente Midden-Delfland, eind 2015.

   

  Gerealiseerde succesvolle projecten in 2016 en 2017 - 40 kilometer

  Spoortrajecten Honey Highway ProRail in Gelderland (5 hectare), Dijken Honey Highway Delfland (1 ha) N237 Utrecht Honey Highway (1/3 ha), N15/N218 Maasvlakte Stenen Baakplein Honey Highway (1/2 ha) N14 Mariahoeve Den Haag Honey Highway (1 ha). Maar ook landeigenaren (1 ha): perceel van biodynamische groentekweker langs N218 Honey Highway, Fietspad Oude Zwethzone Honey Highway in Rijswijk, bassin Tomatenkwekerij Looye A4 Burgerveen Honey HIghway .

   

  Eerste maanden van 2018 - 40 kilometer

  N32 Leeuwarden Honey Highway (1 ha) Dijken Delfland Honey Highway (2 ha), Aalsmeer VBA Zuid Honey Highway i.s.m Schiphol Leefomgeving (2 ha) World Horti Center Honey Highway in Naaldwijk (1/2 ha), perceel op industrieterrein Harnasch Polder (1 ha) (naast PostNL) Honey Highway. A6/A7 Knooppunt Joure Honey Highway (8 ha).

 • Wat is de doelstelling?

  Het doel is het behouden en terugbrengen van Inheemse wilde bijen en de Nederlandse honingbijen.

  Zo was het...

  Dit is Rijksweg A4 vóór. Dit zagen we als we links en rechts uit het raam keken in de auto op Rijksweg A4. Alleen maar groen. Alleen maar gras.

  Dit is nu. Hier moeten we naar toe.

  Dit is Rijksweg A4 Honey Highway. Dit is in juni 2016. In het 1e jaar zijn er veel klaprozen vanwege de geroerde grond.

  Het begin...

  In Schipluiden is via een burgerinitiatief het inzaaien van gemeentelijke bermen begonnen en zijn de eerste ideeën voor Honey Highway tot stand gekomen op landgoed Op Hodenpijl.

 • Succes

  Gerealiseerde projecten 2017 en zaaien met basisschoolkinderen! Bekijk de video!

  Honey Highway als 1 van 17 Nederlandse innovaties voor "Ideas from Europe" . Met o.a. Kofi Annan, Melanie Schultz, in totaal 600 genodigden, op de Afsluitdijk op 7 september 2017.

  Waarom?

  Mensen hebben bijen nodig. Bijen hebben bloemen nodig. Ons voedsel en onze gezondheid hangt ervan af. Wij zijn afhankelijk van de bijen voor ons voedsel; 80% van de groenten, fruit, noten op de vers-afdeling in een supermarkt. De bijen staan onder druk, daar maakt de wereld zich zorgen over want als we om ons heen kijken dan zijn er veel te weinig bloemen, alles is groen, alles is gras. Dit probleem is niet nieuw, veel organisaties en mensen zijn ermee bezig.

  Wat kunnen we doen? Juist! Zaaien!

  Er zijn genoeg bermen om streekeigen wilde bloemen in te zaaien. En andere maairegels zijn nodig. Honey Highway brengt hier verandering in! Op grote schaal en snel! Honey Highway streeft ernaar heel Nederland als bijenland. Vol met meerjarige streekeigen bloemen. Al 40.000 basisschoolkinderen hebben ons meegeholpen met wilde bloemen zaaien.

   

  Wat kunt u doen?

  Honey Highway eenjarig bio-bloemenzaad bestellen voor uw tuin. Of meerjarige wilde bloemenzaad afgestemd op de grondsoort van uw (braakliggende) hoek grond, weideranden. Een rommelig hoekje als nestelplek voor wilde bijen of een bijenkast voor honingbijen; u hoeft er niet wekelijks honing uit te halen, maar 1 x per jaar 20%. Dat is alles. Wij bieden de biodynamische imkercursus aan, juist deze cursus is voor gezonde bijen en niet om honing te maken.

 • Waarom in de bermen?

  De bermen van Rijkswegen, Provinciale wegen, Spoorrails en Waterdijken zijn uitermate geschikt omdat dit, op natuur-gebieden na, de enige onbespoten schrale grond is. De rest van Nederland is eiwitrijk raaigras (voor grote melkproductie) en de grond is volgespoten met (kunst)mest en gif van spuitmiddelen..

  De aanleiding

  De aanleiding van Honey Highway zijn 4 probleemgebieden die ten grondslag liggen aan de massale bijensterfte:

  1. Te weinig voedsel voor bijen: stuifmeel, nectar en biodiversiteit.

  2. Over matig gebruik van spuitmiddelen en kunstmest.

  3. Te weinig imkers voor bijengezondheid i.p.v. voor honingproductie.

  4. Plagen en mijten van exotische oorsprong (door gesleep met bijenvolken over onze aardbol)

  Deze 4 problemen zijn de 4 belangrijkste actiepunten van het Nationaal Bijengezondheid-actieprogramma. Honey Highway is de oplossing voor de pijler voedsel voor bijen, voor stuifmeel en nectar. Het meerjarige wilde Honey Highway bloemenzaad voor de bermen is samengesteld uit 44 streekeigen soorten; ook rolklaver en kruisbloemigen voor vlinders.

 • NIEUWS

  Eerste Honey Highway rond Schiphol

  Op 5 september j.l. heb ik met directie Dutch Flower Group, Adnan Tekin Gedeputeerde Provincie Noord-Holland, Joost Wagenmaker bestuurder Stichting Schiphol Leefomgeving en ondernemers wilde bloemen gezaaid: 500 m2 van de in totaal 16.000 m2. Aalsmeer VBA Zuid Honey Highway.

  N32 Leeuwarden Honey Highway gerealiseerd door studenten

  Vol trots en enthousiasme hebben HBO studenten van Van Hall Larenstein en MBO en VMBO scholieren van Nordwin College N32 Leeuwarden Honey HIghway gerealiseerd. De 11.000 m2 rondom de pompeblêdvijver en de berm gaat een bloemenberm worden. HBOers hebben onderzoek verricht naar bodem en streekeigen wilde bloemensoorten voor bijen. MBO scholieren hebben om de grond in orde te maken. Woensdag 25 april hebben de 25 studenten en scholieren wilde bloemen gezaaid.

  Honey Highway boerenschuur knalt eruit langs Rijksweg A12

  Dit is wat je ziet vanuit de auto op de A12 ter hoogte van Woerden. Gemaakt met natuurverf van Aquamarijn, eco-gecertificeerd hout en de schildering is ontworpen en aangebracht door mensen die Honey Highway een warm hart toedragen.

  Honey Highway trajecten Prorail ingezaaid

  Honey Highway ProRail spoortrajecten in Gelderland. CEO Pier Eringa heeft de start gegeven voor de uitrol van Honey Highway langs spoorrails na spoorvernieuwing. Spoortrajecten Nijmegen-Den Bosch en Zutphen-Winterswijk zijn ingezaaid na een opening waarbij medewerkers van ProRail, bouwer Swietelsky en aannemers bloemenzaad uitgestrooid hebben als symbool voor de opening.

  Minister Carola Schouten omarmt Honey Highway in Midden-Delfland

  Tijdens haar bezoek aan een biologische melkveehouderij in Maasland kreeg Minister Schouten uit handen van Deborah Post een zakje bloemenzaad voor haar tuin. ,,Het grasland van Hoeve Rust-hoff wordt Honey Highway en de minister zet haar schouders hieronder''. Op 2 april, 2e paasdag 2018, zijn honderden mensen naar de boerderij gekomen en op 28 april wordt opnieuw gezaaid.

  Bedrijven en mensen dragen Honey Highway een warm hart toe!

  Een beroep op landeigenaren, (vastgoed) ondernemers en u! Hiervoor is de Crowdfunding actie in 2017 opgestart en geslaagd! Landeigenaren stellen hectares beschikbaar en er is een bedrag 17.000,- opgehaald! Op 3 mei zaaien we een perceel van 10.000 m2 in op industrieterrein 'Harnasch polder' in Den Hoorn. Een ondernemer heeft de grond beschikbaar gesteld en in orde gemaakt. Begin juni zaaien we 6.000m2 in. Een ondernemer in Maasland stelt grasland beschikbaar maakt dit in orde om in te zaaien. Wil je meehelpen inzaaien? Stuur ons een email naar info@honeyhighway.nl

 • Red de Bij! Nationale zaaidag 7 juni

  Voor alle basisschoolkinderen (onderbouw) in Nederland. Meld je school aan!

  We doen een beroep op de schooldirecteur/-trice en enthousiaste vaders en moeders!

  Zo werkt het: Maak een betaling van een bedrag van € 150,- over naar bankrekeningnummer IBAN NL62RABO0108016102 t.n.v. Honey Highway onder vermelding van het adres van de school. De juf of meester ontvangt 60 zakjes Honey Highway bloemenzaad (10 gram voor 10m2) voor 60 basisschoolkinderen (onderbouw) en een begeleidende brief. Misschien wil je als vader, moeder, opa of oma wel sponsor zijn! In 2015 hebben 5.000 basisschoolkinderen rondom Midden-Delfland tussen 18 scholen de bermen ingezaaid door een fietsestafette van 3 dagen. In 2016 en 2017 hebben 39.000 (vrije) schoolkinderen een bloemenzee van 390.000m2 gezaaid.

 • BIJenfarm

  Terugbrengen van de Nederlandse honingbij

  De BIJenfarm is gevestigd op de Levende Buitenplaats van landgoed Op Hodenpijl. Dit is ook het startpunt van Honey Highway. Vanaf hier wandelt u naar ons 1e project A4 Honey Highway (1,5 km, o.a. langs onze 100 biologische appelbomen geplant op een stuk grond van de golfbaan. De Buitenplaats bestaat uit stallen met varkens, koeien, 200 kippen, moestuin, kiemkas, bloemenkwekerij, 250 fruit en notenbomen. Dit voorziet het restaurant van Op Hodenpijl van biologisch, groenten, fruit, eieren, vlees, kruiden. Hier is ook het Bezoekerscentrum Midden-Delfland gevestigd. De Buitenplaats is dagelijks geopend. Wij nodigen u van harte uit!

  Biodynamische imkercursus 2018. En ook weer in 2019.

  In de BIJenfarm imkeren wij op biodynamische manier met 10 bijenvolken in (hang) korven en natuurbouwkasten. Hier organiseert Honey Highway de biodynamische imkercursus op 6 zaterdagen. De leraar en inspirator is Jos Willemse (ODIN). Daarnaast organiseert Honey Highway de 1-daagse BD-imker cursus op locatie voor imkers. Stuur ons een email info@honeyhighway.nl en wij sturen u de brochure toe! De brochure 2019 is beschikbaar.

 • BIJendiners

  Het 11e BIJendiner is op 21 juni! Meld u aan via www.ophodenpijl.nl Het is een netwerkbijeenkomst met thema kruisbestuiving. Het diner is in de tuin van Op Hodenpijl daar kun je zien hoe waterschappen Delfland, ProRail, Havenbedrijf, Rijkswaterstaat duurzaam bezig zijn en ook bijenkorven vlechten, Slow Flower styling door onze bio-bloemenkwekerij, wilde zaden oogstwinning en overhandiging van een juweel gemaakt door een van de bekendste juweliers, voor Honey Highway.

   

  Deborah Post organiseert 2 keer per jaar een BIJendiner..Het 10e BIJendiner had een goede opkomst, waaronder veel ondernemers maar ook landeigenaren, boeren, natuurorganisaties, imkers, natuurliefhebbers en boeren. Het thema was "Het nationaal Bijengezondheid Actieprogramma gaat iedere burger aan". "Wie heeft er een hoek grond over voor Honey Highway bloemenzaad?" Sprekers waren o.a. Roald Lapperre Directeur Ministerie Infrastructuur en Milieu en een bestuurder Hoogheemraad Delfland en Infrastructuur Provincie Zuid-Holland. Gespreksleider was Felix Rottenberg.

  Ook organiseert Deborah Post Van Hollandse Bodem, een reeks van 6 avonden over het in leven houden van de Bij, Biodiversiteit en Biologisch-dynamische landbouw op landgoed Op Hodenpijl. Deze avonden hebben hun doel bereikt. Dit waren o.a. thema's: Buitendiner met Bodemboeren; Biologische teelt: Bloemen en kruiden in weideranden en slootkanten; Midden-Delfland gebied 2025 biodynamisch? Hoe geven we jonge boeren hierin een kans?'

  Bloemen- en bijenverzorgers! We willen een groep mensen bijeen brengen die de bloemen in de gaten gaat houden.  Waterdijken. Wij zoeken vrijwilligers die ons hierbij gaan assisteren. Meld je aan!

   

   

   

 • Honey Highway bloemenzaad

  Voor u als burger die van zijn of haar gebied houdt

  Een zakje eenjarig Honey Highway (BIO) bloemenzaad (11 soorten) is 10 gram voor 10 m2 en kost € 5,-. Maak een betaling van een bedrag van € 5,- over op rekeningnummer IBAN NL62RABO0108016102 t.n.v. HONEY HIGHWAY met vermelding van uw adres. Wij doen het zakje op de post naar u. De zaai-instructie staat op het kaartje maar hoe schraler de grond des te meer soorten komen op, als de grond te rijk is dan komen niet alle soorten wilde bloemen op, dan komen vooral koolzaad bloemen op.

  Voor u als inkoper, manager, directeur, ondernemer

  Bestel zakjes Honey Highway bloemenzaad voor uw medewerkers, gewaardeerde relaties en betrokken kennissen. Ook is er Honey Highway wijn verkrijgbaar. Met deze fles goede BIO-wijn zaait u 1 m2 bloemen. Wilt u meer weten, stuurt u ons een email: info@honeyhighway.nl

 • Voor u als landeigenaar of (vastgoed) ondernemer.

  Heeft u een hoek grond over voor streekeigen meerjarige wilde Honey Highway bloemen?

  U kunt Honey Highway meerjarige streekeigen wilde Honey Highway bloemenzaad afgestemd op uw grondsoort bestellen voor uw hoek grond, weideranden of terrein. Deze zaden zijn afkomstig van oogstwinning uit natuurgebieden in regio's in Nederland. Wilt u meer weten, stuur ons dan een email: info@honeyhighway.nl

  Bedrijven dragen Honey Highway een warm hart toe

  Partnership & Sponsorring

  Honey Highway heeft een partnership met Dutch Flower Group en organiseert 3 jaar lang events met thema Honey Highway voor medewerkers, klanten en leveranciers op Landgoed Op Hodenpijl. Er zijn ook bedrijven die bijdragen aan de Nationale Zaaidag voor basisschoolkinderen op 7 juni. In 2016 en 2017 waren dat BEEQUIP uit Rotterdam en 's Peer Catering uit Den Haag. Verder is Deborah Post spreekster op locatie of we ontvangen u op landgoed Op Hodenpijl. Directeur, ondernemer, manager als je interesse hebt, stuur een email naar info@honeyhighway.nl

 • Honey Highway stichting

  Honey Highway wordt ondersteund door een fonds opgericht door Deborah Post.

  Honey Highway, een blijvend paradijs voor bijen

  De oprichtster Deborah Post (Biodynamisch imker) heeft op landgoed Op Hodenpijl 5.000 mensen onderwezen via 10 BIJendiners, BIJlessen, biodynamische imkercursussen en reeks van lezingen over biodiversiteit, voeding en landbouw. De deelnemers hebben aangegeven dat ze zich willen inzetten voor de tot standkoming van dit initiatief. Hieronder zijn specialisten die hun kennis inzetten: Bosch-Slabbers, Antea, BioDivers, Food4Bees. Het initiatief wordt omarmd door burgers en door betrokken bedrijven. De statuten van de Honey Highway Stichting en het fonds kunt u hier downloaden. Toezichthouder is Houthoff Buruma kantoor Rotterdam.

  Is dit nieuw?

  Rudolf Steiner heeft 100 jaar geleden 100-en voordrachten gehouden en het opgeschreven: het belang van bijen. Professor Piet Zonderwijk (Wageningen) heeft in de jaren '70 al het boek Bonte Berm geschreven. Sicco Mansholt (oud-minister van Landbouw) zei het op sterfbed: "geen gif en kleinschalig". Rabobank heeft een rapport (2015) uitgebracht waarin staat dat als wij gewassen niet bevruchten onze aarde straks niets meer te eten geeft.

  Honey Highway donateur worden?

  Voor € 25,- per jaar steun je het initiatief Honey Highway. Wij sturen u 2 zakjes Honey Highway bloemenzaad en nodigen u van harte uit een bezoek te brengen aan de BIJenfarm op de Levende Buitenplaats van Op Hodenpijl. Wilt u meteen met ons kennismaken als u langskomt, stuur dan even een email voordat u langs wilt komen.

  Voor € 500,- per jaar ben je supporter van een bijenvolk in de BIJenfarm op landgoed Op Hodenpijl of op een plek grenzend aan een Honey Highway. Wil je als particulier of bedrijf supporter zijn dan ontvang je rondleiding langs de bijen, updates over hoe het met de bijen gaat, naamsvermelding als supporter. Stuur ons een email en we nemen contact met je op!

  Gift: Stichting Hagendoorn en Fonds 1818 hebben een bedrag van € 5.000,- aan de BIJenfarm gedoneerd in 2015, voor restauratie.

 • Ambassadeurs

  Ambassadeurs zijn Felix Rottenberg, Sybilla Dekker (voormalig minister) Marja van Bijsterveldt Burgermeester van Delft, Pier Eringa President-directeur van ProRail, Marcel Houtzager loco Dijkgraaf van Hoogheemraadschap Delfland, Carola Schouten Minister van Landbouw. In 2016 heeft A4 Honey Highway heeft een nominatie ontvangen voor een Internationale Architectuur Award in de categorie Infrastructuur. Dit is ingezonden door ZJA Zwart Jans Architecten samen met Bosch Slabbers Landschapsarchitecten.

  Initiatieven, partners om van te leren.

  Honey Highway werkt nauw samen met initiatieven in Nederland die bloemenzaad uitstrooien op braakliggende grond. Dit is in Brabant Food4Bees, het Bijenlint Zutphen/Deventer, Biodynamische imkers www.bdimkers.nl, Vlinderstichting, Natuurmonumenten.

 • Honey Highway in de media

  "De A4 wordt de eerste 'honingsnelweg' ter wereld." RTV Rijnmond, Telegraaf, NOS , Artikel Nieuwsblad Transport , TV-opname VARA Keuringdienst van Waarde in de BIJenfarm van Honey Highway. Hierna in 2016 en 2017 hebben dagbladen AD, Telegraaf, Trouw, regionale kranten, radio-zenders meerdere keren aandacht besteed aan Honey Highway.

 • In contact komen met Honey Highway?

  Vul uw naam en email adres in dan nemen wij contact op met u op.