• HONEY HIGHWAY

  Honey Highway is een blijvend paradijs voor bijen in de bermen. Het begin is 6 km A4 van Delft naar Schiedam.

   

   

   

   

   

   

   

 • Video nr. 3. Presentatie als 1 van de 17 Nederlandse innovaties op de Afsluitdijk, op een Europees podium (7 september 2017). Met o.a. Kofi Annan, Melanie Schultz, in totaal 600 genodigden.

  Video nr. 2. Gerealiseerde succesvolle projecten en inzaaien met schoolkinderen, MBO-scholieren.

  Video nr. 1 Dit is de werkelijkheid. Hier kun je zien wat we wel en wat we niet doen.

 • Wat is HONEY HIGHWAY?

  Honey Highway is een initiatief waarbij de bermen van Rijkswegen, Provinciale wegen, Spoorrails en Waterdijken ingezaaid worden met Honey Highway meerjarig streekeigen wilde bloemenzaden met 44 soorten, afgestemd op de grondsoort en omstandigheden. En dusdanig onderhouden dat er een natuurlijk evenwicht ontstaat. Belangrijk hierbij is dat Bijen voldoende voedsel; nectar en stuifmeel - biodiversiteit - kunnen halen over een zo lang mogelijke periode om zo goed overwinteren mogelijk te maken. Basisschoolkinderen, Wellant scholieren, worden betrokken bij het inzaaien.

   

  Het startpunt is A4 Honey Highway gerealiseerd in samenwerking met Rijkswaterstaat, wegenbouwers en Gemeente Midden-Delfland. Dit krijgt navolging door heel Nederland. Wij hebben de kennis voor een blijvend paradijs voor bijen in de bermen. Nederland tot een voorbeeld van de oplossing maken.

  Gerealiseerde succesvolle projecten in 2017 Spoortrajecten Honey Highway ProRail in Gelderland, Waterdijken Delfland (o.a. de Measlantkering in Hoek van Holland, Delflandsedijk in Maassluis) Provinciale weg N237 in Utrecht, Maasvlakte N218 Honey Highway, N14 Mariahoeve Honey Highway, Icoonproject Grevelingendam Honey Highway. Verder landeigenaren & Groentetelers (vastgoed) ondernemers die land beschikbaar stellen en inzaaien: Looye Burgerveen Honey Highway, Frank de Koning Brielle Honey Highway, Woonwijk RijswijkBuiten Honey Highway.

  Nieuwe trajecten in 2018 N32 Friesland, Dijken Delfland, Provincies zijn aan de slag voor Provinciale wegen: Zuid-Holland, Noord-Brabant. Verder landeigenaren in Maasland, Schipluiden en Noord-Brabant.

 • Wat is de doelstelling?

  Het doel is het behouden en terugbrengen van Inheemse wilde bijen en de Nederlandse honingbijen.

  Zo was het...

  Dit is Rijksweg A4 vóór. Dit zagen we als we links en rechts uit het raam keken in de auto op Rijksweg A4. Alleen maar groen. Alleen maar gras.

  Dit is NU. Hier moeten we naar toe!

  Dit is NÙ. A4 Honey Highway in 2016. Een rode bloemenpracht in de bermen. Dit is het doel. paden voor bijen, een blijvend paradijs voor bijen in de bermen.

  Het begin...

  In Schipluiden is via een burgerinitiatief het inzaaien van gemeentelijke bermen begonnen en zijn de eerste ideeën voor Honey Highway tot stand gekomen op landgoed Op Hodenpijl.

 • Waarom?

  Mensen hebben bijen nodig. Bijen hebben bloemen nodig. Ons voedsel en onze gezondheid hangt ervan af. Wij zijn afhankelijk van de bijen voor ons voedsel; 80% van de groenten, fruit, noten op de vers-afdeling in een supermarkt. De bijen staan onder druk, daar maakt de wereld zich zorgen over want als we om ons heen kijken dan zijn er te weinig bloemen, alles is groen, alles is gras. Dit probleem is niet nieuw, veel organisaties en mensen zijn ermee bezig. Maar het gaat niet snel genoeg en de oplossing is kinderlijk simpel.

  Wat kunnen we dus doen? Juist! Zaaien

  Er zijn genoeg bermen om streekeigen wilde bloemen in te zaaien. En andere maairegels zijn nodig. Honey Highway brengt hier verandering in! Op grote schaal en snel! Honey Highway streeft ernaar heel Nederland als bijenland. Vol met meerjarige streekeigen bloemen. Mooier, gezonder en biodivers.

  Wat kunt u doen? 

  Ons Honey Highway streekeigen eenjarige wilde bloemenzaad bestellen voor uw tuin. Of ons streekeigen meerjarige bloemenzaad afgestemd op uw grondsoort bestellen voor uw hoek grond, braakliggend perceel of uw weide-randen. U kunt op uw land rommelig hoekjes (boomstammen) voor wilde bijen maken. En voor honing bijen een Honey Highway natuurbouwkast plaatsen, u hoeft er niet wekelijks honing uit te halen, maar 1 x per jaar 20%. Dat is alles. Wij bieden de biologische-dynamische imker cursus aan, juist deze cursus is voor de bijen en niet om honing te maken.

 • Honey Highway, waarom in de bermen?

  De bermen van Rijkswegen, Provinciale wegen, Spoorrails en Waterdijken zijn uitermate geschikt omdat dit, op natuur-gebieden na, de enige onbespoten schrale grond is. De rest van Nederland is raaigras en de grond is volgespoten met kunstmest en gif van spuitmiddelen.

  De aanleiding

  De aanleiding van Honey Highway zijn 4 probleemgebieden die ten grondslag liggen aan de massale bijensterfte:

  1. Te weinig voedsel voor bijen: stuifmeel, nectar en biodiversiteit. 2. Over matig gebruik van spuitmiddelen en kunstmest.

  3. Te weinig imkers. 4. Plagen en mijten van exotische oorsprong (door gesleep met bijenvolken over onze aardbol)

   

  Deze 4 problemen zijn de 4 belangrijkste actiepunten van het Nationaal Bijengezondheid-actieprogramma, hiervan is Felix Rottenberg de aanjager en voorzitter. Honey Highway is de oplossing voor de pijler voedsel voor bijen, voor stuifmeel en nectar. Het biologische meerjarige Honey Highway bloemenzaad voor de bermen is samengesteld uit 44 streekeigen soorten; ook rolklaver en kruisbloemigen voor vlinders. In de berm zijn nestelplekken voor wilde bijen, hommels en vlinders.

 • Bedrijven en mensen dragen Honey Highway een warm hart toe

  Een oproep om burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Een beroep op landeigenaren, (vastgoed) ondernemers en u! Hiervoor is de Crowdfunding actie geslaagd! Landeigenaren stellen hectares beschikbaar en er is een bedrag 17.000,- opgehaald!

  Honey Highway boerenschuur knalt eruit langs Rijksweg A12

  Dit is wat je ziet vanuit de auto als je langsrijdt ter hoogte van Woerden. Gemaakt met natuurverf van Aquamarijn, de houten planken zijn eco-gecertificeerd en de schildering is aangebracht door mensen die Honey Highway een warm hart toedragen.

  Honey Highway trajecten Prorail ingezaaid

  Honey Highway ProRail trajecten Gelderland. CEO Pier Eringa heeft de start gegeven voor de uitrol van Honey Highway langs de spoorrails na spoorvernieuwing. 2 spoortrajecten Nijmegen-Den Bosch en Zutphen-Winterswijk zijn ingezaaid in 2016 en 2017. Pier Eringa en wethouder Agens Schaap van Wijchen hebben op 9 november 2016 wilde bloemenzaad uitgestrooid in de 1e 200 meter, als symbool voor de opening.

 • Red de Bij! Nationale zaaidag 7 juni

  Voor alle basisschoolkinderen (onderbouw) in Nederland. Meld je school aan!

  We doen een beroep op directeuren, directrices van scholen en enthousiaste vaders en moeders! Zo werkt het:

  Maak een betaling van een bedrag van € 150,- over naar Honey Highway onder vermelding van het adres van de school.

  De juf of meester ontvangt 60 zakjes Honey Highway bloemenzaad (10 gram voor 10m2) voor 60 basisschoolkinderen (onderbouw).

  Zoek je een sponsor? Stuur dan de nieuw video je oom, tante, opa of oma en vraag of zij sponsor willen zijn? Ons 1e project was in 2015 toen hebben 5.000 basisschoolkinderen rondom Midden-Delfland tussen 18 scholen de bermen ingezaaid door een fietsestafette van 3 dagen. In 2016 en 2017 hebben 39.000 (vrije) schoolkinderen een bloemenzee van 390.000m2 gezaaid. Doe mee!

 • BIJenfarm

  Huisvesting voor onze Nederlandse honingbijen

  De BIJenfarm op de Levende Buitenplaats van Op Hodenpijl is het startpunt van Honey Highway hier heeft de Opening van A4 Honey Highway plaatsgevonden. Je kunt wandelen (1,5 km) naar uitzichtpunt A4 Honey Highway. Je wandelt o.a. langs 100 biologische appelbomen geplant op een stuk grond van de golfbaan. De route is vanaf de Buitenplaats richting Anna van Wouwpad en dan langs de Golfbaan tot de Zuidkade, daar ga je linksaf en je wandelt recht op het uitzichtpunt A4 Honey Highway af. De Levende Buitenplaats is dagelijks geopend en je kunt een bezoek brengen aan de stallen met varkens en koeien, moestuin, kiemkas, bloemenkwekerij, 250 fruit en notenbomen. Dit voorziet het restaurant van Op Hodenpijl voorzien van biologisch vlees, eieren, groenten, fruit, kruiden. Hier is ook het Bezoekerscentrum Midden-Delfland gevestigd. Wij nodigen u van harte uit!

  Biodynamische imkercursus 2018

  In de BIJenfarm imkeren wij op biodynamische manier met 10 bijenvolken in (hang) korven en natuurbouwkasten. Hier organiseert Honey Highway de biodynamische imkercursus op 6 zaterdagen. De leraar en inspirator is Jos Willemse (van ODIN-imkerij). De 6 cursusdagen op zaterdag zijn: 7 april,29 april, 2 juni, 23 juni, 8 september en 28 september. Daarnaast organiseert Honey Highway de 1-daagse BD-imker cursus op locatie voor imkers die interesse hebben in deze manier van omgang met bijen. Stuur ons een email info@honeyhighway.nl en wij sturen u de brochure toe!

 • Van Hollandse Bodem en BIJendiners

  Sinds 2011 organiseert Deborah BIJendiners. Het 10e BIJendiner op 29 maart 2017 is een zeer geslaagde avond geworden met goede opkomst, waaronder veel ondernemers maar ook landeigenaren, boeren, natuurorganisaties, imkers, natuurliefhebbers en boeren. Het thema was "Het nationaal Bijengezondheid Actieprogramma gaat iedere burger aan". "Wie heeft er een hoek grond over voor Honey Highway bloemenzaad?" Sprekers waren Ted van den Bergh directeur van Triodos Bank Foundation, Henk Wansink van Biologisch dynamisch bedrijf de Meander, Roald Lapperre Directeur Ministerie Infrastructuur en Milieu en in het panel verder bestuurder Hoogheemraad Delfland, Projectleider wegen Provincie Zuid-Holland. Gespreksleider was Felix Rotterenberg.

   

  Sinds 2015 organiseert Deborah Post ook Van Hollandse Bodem, een reeks van 6 avonden over het in leven houden van de Bij, Biodiversiteit en Biologisch-dynamische landbouw op landgoed Op Hodenpijl. Deze avonden hebben hun doel bereikt. Dit waren thema's van afgelopen jaar: Buitendiner met Bodemboeren; Biologische teelt: Bloemen en kruiden in weideranden en slootkanten;

  Midden-Delfland gebied 2025 biologisch-dynamisch? Hoe geven we jonge boeren hierin een kans'?; “Van Eigen Bodem” De boeren van de Buitenplaats van Op Hodenpijl, koks uit de keuken en Deborah Post. Over de samenwerking tussen tuin, boerderij en keuken en over de kringloop.

  Bloemen- en bijenverzorgers! We willen een groep mensen bijeen brengen die de bloemen en in de gaten gaat houden, wanneer er wat gaat gebeuren langs de A4 van Delft tot Schiedam, Provinciale wegen en Waterdijken. Wij zoeken vrijwilligers die ons hierbij gaan assisteren. Meld je aan!

   

   

   

 • Honey Highway bloemenzaad

  Eenjarig wilde bloemenzaad. Of meerjarig streekeigen bloemenzaad afgestemd op uw grondsoort.

  Voor u als burger die van zijn of haar gebied houdt

  Een zakje eenjarig Honey Highway bloemenzaad (11 soorten) is 10 gram voor 10 m2 en kost € 5,-. Geef Honey Highway biologische bloemenzaad kado! Geef in plaats van bloemen een zakje bloemenzaad, je weet nooit wat er opkomt! Maak een betaling van een bedrag van € 5,- over op rekeningnummer IBAN NL62RABO0108016102 t.n.v. HONEY HIGHWAY Holding met vermelding van uw adresgegevens. Wij doen het zakje op de post naar u. De zaai-instructie staat op het kaartje maar hoe schraler de grond des te meer soorten komen op, als de grond rijk is dan komen niet alle soorten wilde bloemen op, dan komen vooral koolzaad bloemen op.

  Voor u als inkoper, manager, directeur, ondernemer

  Bestel zakjes (10 gram) Honey Highway bloemenzaad voor uw medewerkers, gewaardeerde relaties en betrokken kennissen. Of bestel grote prachtige kado zakken met 250 gram Honey Highway wilde bloemen (voor 250 m2) daarbij ontvangt u speciaal Honey Highway afzetlint. Met een oproep burgerlijk ongehoorzaam te zijn! Ook kunt u het Honey Highway Hotel 7 wijnkistje bestellen als cadeau voor relaties. Als u dit doet dan ziet uw buurman het ook! Bekijk voor deze Honey Highway kado's Ecogiving .

 • Voor u als landeigenaar of (vastgoed) ondernemer

  Heeft u een hoek grond over voor streekeigen meerjarige wilde Honey Highway bloemen?

  U kunt ons meerjarige streekeigen wilde Honey Highway bloemenzaad afgestemd op uw grondsoort bestellen voor uw hoek grond of weideranden of terrein dat u ons beschikbaar wilt stellen. Dit wilde bloemenzaad (dus geen kweek) is afkomstig van oogstwinning uit verschillende natuurgebieden en velden in ons eigen beheer in Nederland. Meerjarig streekeigen Honey Highway bloemenzaad is € 450,- per kilo, afgestemd op uw grondsoort. Wilt u meer weten en dit bestellen stuur ons dan een email: info@honeyhighway.nl

  Bedrijven dragen Honey Highway een warm hart toe

  Tijdens het 10e BIJendiner op 29 maart jl is een partnership ondertekend tussen Honey Highway en Dutch Flower Group. Daarnaast hebben de bedrijven BEEQUIP Business bestuivers uit Rotterdam en 's Peer Catering uit Den Haag het mogelijk gemaakt dat 39.000 basisschoolkinderen in 2016 en 2017 wilde bloemen zaaiden. Deze bedrijven werken samen met Honey Highway in plaats van traditionele Marketing. Honey Highway vult ook hun duurzaamheidsagenda in. Deborah Post is spreekster of we ontvangen uw klanten of familie in de BIJenfarm. Directeur, ondernemer, manager als je interesse hebt, stuur een email naar info@honeyhighway.nl

 • Honey Highway stichting

  Honey Highway wordt ondersteund door een fonds opgericht door Deborah Post.

  Honey Highway, een blijvend paradijs voor bijen

  De oprichtster Deborah Post (Biologisch-dynamisch imker) heeft op landgoed Op Hodenpijl 1.000 mensen onderwezen via 10 BIJendiners, BIJlessen en BIJenwandelingen. De deelnemers hebben aangegeven dat ze zich willen inzetten voor de tot standkoming van dit initiatief. Hieronder zijn specialisten die hun kennis inzetten: Bosch-Slabbers, Antea, BioDivers en Food4Bees. Het initiatief wordt omarmd door burgers en door betrokken bedrijven. De statuten van de Honey Highway Stichting en het fonds kunt u hier downloaden. Toezichthouder is een notaris en partner van Houthoff Buruma kantoor Rotterdam.

   

  Is dit nieuw?

  Rudolf Steiner heeft 100 jaar geleden 100-en voordrachten gehouden en het opgeschreven: het belang van bijen. Professor Piet Zonderwijk (Wageningen) heeft in de jaren '70 al het boek Bonte Berm geschreven. Sicco Mansholt (oud-minister van Landbouw) zei het op sterfbed: "geen gif en kleinschalig". Rabobank heeft een rapport (2015) uitgebracht waarin staat dat als wij gewassen niet bevruchten onze aarde straks niets meer te eten geeft.

  Honey Highway donateur worden?

  - Voor € 25,- per jaar steun je het initiatief Honey Highway. Wij sturen u 2 zakjes Honey Highway bloemenzaad en nodigen u van harte uit een bezoek te brengen aan de BIJenfarm op de Levende Buitenplaats van Op Hodenpijl. Wilt u meteen met ons kennismaken als u langskomt, stuur dan even een email voordat u langs wilt komen.

  - Voor € 250,- per jaar ben je eigenaar van een bijenvolk in de BIJenfarm of op het land van landeigenaren grenzend aan Honey Highway A4.

  De stichting Hagendoorn en Fonds 1818 hebben een bedrag van € 5.000,- aan de BIJenfarm gedoneerd in 2015.

 • Burgers en Partners

  Ambassadeurs zijn Felix Rottenberg voorzitter Nationaal bijengezondheid actieprogramma, Sybilla Dekker voormalig minister en Marja van Bijsterveldt Burgermeester van Delft en begaan met het Midden-Delfland gebied, Pier Eringa President-directeur van ProRail, Hans Middendorp en Marcel Houtzager van Hoogheemraad Delfland. Ook bedrijven zijn ambassadeur o.a. landschapsarchitecten Bosch Slabbers en Antea.

  Initiatieven, partners om van te leren.

  Honey Highway werkt nauw samen met initiatieven in Nederland die bloemenzaad uitstrooien op braakliggend terreinen en gemeentelijke bermen. Dit is 9 km langs de N11, in Rotterdam Stichting Bloeiende stad, in Brabant Food4Bees, het Bijenlint Zutphen/Deventer, BD-imkers in Wageningen www.bdimkers.nl. De samenstelling van het bloemenzaad , het maaibeheer en nestelplekken in de berm hiermee behouden we ook de vlinders hiervoor werken we samen met de Vlinderstichting www.vlinderstichting.nl. De boeren en landeigenaren langs de A4, Natuurmonumenten en natuurverenigingen in het Midden-Delflandgebied. In 2016 heeft A4 Honey Highway heeft een nominatie ontvangen voor een Internationale Architectuur Award in de categorie Infrastructuur. Dit is ingezonden door ZJA Zwart Jans Architecten samen met Bosch Slabbers Landschapsarchitecten.

   

 • Opening A4 Honey Highway in de media

  "De A4 wordt de eerste 'honingsnelweg' ter wereld."

   

  Video reportage RTV Rijnmond

   

  De Telegraaf

   

  NOS

   

  Artikel Nieuwsblad Transport

   

  Biojournaal

   

  Artikel in de betere wereld: Deel 1 | Deel 2

 • In contact komen met Honey Highway? 

  Vul uw naam en email adres in dan nemen wij contact op met u op.