• HONEY HIGHWAY

  BLIJVEND PARADIJS VOOR BIJEN

   

   

   

   

   

   

   

 • Dit is de werkelijkheid! Hier kun je zien wat we doen.

 • Wat is Honey Highway?

  Honey Highway is een initiatief waarbij bermen en dijken in bloei staan als resultaat van maaiafspraken en inzaaien van inheemse bloemenzadenmengsels, afgestemd op de grondsoort en regio. Met als doel dat wilde bijen voldoende voedsel kunnen verzamelen over een lange periode en overwinteren mogelijk wordt. Honey Highway is een totaalconcept dat landelijk ingezet wordt. Naast het terugbrengen van biodiversiteit betrekken we bestuurders, inwoners, bedrijven en basisschoolkinderen. Grote overheden werken met ons samen, bijvoorbeeld Honey Highway pagina Duurzaamheidsverslag Rijkswaterstaat

  In 4 jaar (2016 -2020) is 120 kilometer x 4 meter breed Honey Highway geworden. Bijvooorbeeld: A4 Delft-Schiedam (5 ha), Spoor ProRail Gelderland (5 ha), Dijken Delfland (3 ha), Schiphol (3 ha), Knooppunt Joure (8 ha), N237 Utrecht, N218 Maasvlakte, N14 Den Haag, N32 Leeuwarden, N470 Delft-Zoetermeer, A2 Utrecht. A7 Afsluitdijk tot Joure.

 • Het doel is wilde bijen en oorspronkelijke Nederlandse honingbij te behouden en terug te brengen.

  Zo was het...

  Dit is Rijksweg A4 vóór. Dit zagen we als we links en rechts uit het raam in de auto op Rijksweg A4. Alleen maar gras.

  Dit is nu. Hier moeten we naar toe

  Dit is Rijksweg A4 Honey Highway. Dit is in juni 2016. In het 1e jaar zijn er veel klaprozen vanwege de geroerde grond.

  Het begin...

  In Schipluiden is via een burgerinitiatief het inzaaien van gemeentelijke bermen begonnen en zijn de eerste ideeën voor Honey Highway tot stand gekomen op landgoed Op Hodenpijl.

 • Succesen & media

   

  De nieuwste video van Honey Highway - zomer 2020

  De 2e video van Honey Highway - schoolkinderen zaaien.

  Deborah Post als spreker op de Afsluitdijk met Kofi Annan en Melanie Schultz, voor 700 genodigden. Honey Highway als Nederlandse innovatie.

  Nieuwsuitzending gewijd aan 26.000 m2 dijken Honey Highway.

 • Waarom?

  Steeds meer mensen begrijpen dat de bijen (en alle insecten en vogeltjes) het zwaar hebben omdat er nauwelijks

  bloemen zijn. Dit probleem is niet nieuw, veel organisaties en mensen zijn ermee bezig maar het gaat niet snel genoeg.

  Honey Highway brengt hier verandering in, snel en op grote schaal.

  Waarom bermen?

  Bermen en dijken zijn uitermate geschikt omdat dit, op natuurgebieden na, de enige onbespoten schrale grond is.

  De rest van Nederland is eiwitrijk raaigras voor grote melkproductie en de grond is volgespoten met (kunst)mest en

  gif van spuitmiddelen..

  Hoe werkt Honey Highway?

  Honey Highway is een totaalconcept en dit hoe we werken: we doen veldbezoek met bodemonderzoek, maken natuurzaden beschikbaar en stellen een mengsel van 40 -50 soorten meerjarige bloemenzaden samen aangepast op de regio, grondsoort en omstandigheden. Deze natuurzaden zijn afkomstig van oogstwinninggebieden in Nederland. We geven instructies aan aannemers om de grond in orde te maken en handmatig te zaaien. We leggen maai-afspraken vast en doen monitoring. Daarnaast doen we de communicatie er om heen: we plaatsen indicatiebordjes, bijenhotels en biodynamische (hang) korf. We organiseren een opening waarbij basisschoolkinderen en bestuurders de laatste 500 meter inzaaien. Als de bloemen in bloei staan geven we een mini-excursie. We doen PR. En we geven we aan basisschoolkinderen Praktijkles Red de Bij!

  Opdrachtgevers

  Grote overheidsorganisatie werken volop mee aan Honey Highway: Rijkswaterstaat, ProRail, Provincies, ondersteunen en nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook betrekken we bedrijven. Dutch Flower Group i.s.m. Stichting Leefomgeving Schiphol hebben

  al op grote schaal projecten geinitieerd en die worden nu uitgevoerd.

 • Media

  TV-uitzending Binnenstebuiten gewijd aan Honey Highway februari 2019

  TV-uitzending Binnenstebuiten gewijd aan Honey Highway - september 2018

  Eerste Honey Highway rond Schiphol

  Samen met directie Dutch Flower Group, Gedeputeerde Provincie Noord-Holland, bestuur Stichting Schiphol Leefomgeving en ondernemers wilde bloemenzaden gezaaid in de eerste 500 m2 van totaal 30.000 m2 Aalsmeer VBA Zuid Honey Highway.

  Bijenvolk op A15 Maasvlakte Honey Hihgway

  De bloemen op A15/N218 hebben staan in bloei en daarom is een zwerm bijen geplaatst door Honey Highway. De bijen lopen vanzelf de kast in, dit is een uniek natuurfenomeen! Dankzij natuurlijke omgang met bijen. Honey Highway houdt bijen op biodynamische manier voor het terugbrengen van sterke bijen. Op Honey Highway locaties plaatsen en ondersteunen wij honingbijen.

  N32 Leeuwarden Honey Highway samen met studenten

  Vol trots en enthousiasme hebben HBO studenten van Van Hall Larenstein en MBO en VMBO scholieren van Nordwin College N32 Leeuwarden Honey Highway gerealiseerd, op 25 april j.l.. Totaal 11.000 m2. HBOers hebben onderzoek verricht naar bodem en streekeigen wilde bloemensoorten voor bijen. MBO scholieren hebben advies gegeven om de grond in orde te maken.

  Boerenschuur knalt eruit langs rijksweg A12

  Dit is wat je ziet vanuit de auto op de A12 ter hoogte van Woerden. Gemaakt met natuurverf, eco-gecertificeerd hout en de schildering is ontworpen en aangebracht door mensen die Honey Highway een warm hart toedragen.

  Honey Highway trajecten Prorail Gelderland

  Honey Highway ProRail spoortrajecten in Gelderland. CEO Pier Eringa heeft de start gegeven voor de uitrol van Honey Highway langs spoorrails na spoorvernieuwing. Trajecten Nijmegen-Den Bosch en Zutphen-Winterswijk zijn ingezaaid. Tijdens de opening hebben medewerkers van ProRail en Swietelsky de laatste 500 meter ingezaaid.

  Minister Carola Schouten omarmd Honey Highway

  Minister Carola Schouten ontvangt van Deborah een zakje bloemenzaad voor haar tuin. Na het inzaaien van stroken op een biologisch boerenbedrijf (Hoeve Rust-hoff) De minister zet haar schouders hieronder.

  Bedrijven dragen Honey Highway een warm hart toe

  De Crowdfunding actie in 2017 is geslaagd! Ondernemers stellen grond beschikbaar en er is een bedrag van 17.000,- opgehaald! Op industrieterrein 'Harnasch polder' Den Hoorn is 10.000 m2 ingezaaid met buurtkinderen en crowdfunders en is prachtig in bloei gekomen. Weideland 6.000m2 in Maasland van ondernemer Mart van Buuren is met zijn klein-kinderen ingezaaid.

  Media

  Media wijden aandacht aan Honey Highway. Er verschenen artikelen in dagbladen Telegraaf, Trouw, AD. En magazines maakten uitgebreide reportages o.a. Landleven, Seasons, LandIdee, Buitenleven, Flow, Groei&Bloei. Maar ook televisie opnames door NOS, NPO1, Max, BNN VARA. Wilt u reportages zien, dan horen wij dat graag.

 • Aanleiding en opstart

  De aanleiding van Honey Highway zijn 4 probleemgebieden die ten grondslag liggen aan de massale bijensterfte:

  1. Te weinig voedsel voor bijen: stuifmeel, nectar en biodiversiteit.

  2. Over matig gebruik van spuitmiddelen en kunstmest.

  3. Te weinig imkers voor bijengezondheid i.p.v. voor honingproductie.

  4. Plagen en mijten van exotische oorsprong (door gesleep met bijenvolken over onze aardbol)

  Deze problemen zijn de 4 pijlers van Nationale Bijenstrategie. Honey Highway is een oplossing voor de 1e pijler.

   

  Honey Highway wordt ondersteund door een fonds opgericht door Deborah Post. Deborah heeft op landgoed Op Hodenpijl ruim 5.000 mensen onderwezen via 12 BIJendiners, 4 biodynamische imkercursussen, korfvlechtcursus en 12 lezingen & dialogen over biodiversiteit, voeding en landbouw. De deelnemers hebben aangegeven dat ze zich willen inzetten voor de tot standkoming van Honey Highway. Hieronder zijn specialisten die hun kennis inzetten: Bosch & Slabbers, Biodivers, kenniscentrum EIS. Het initiatief wordt breed omarmd door burgers en door bedrijven. De statuten van de Honey Highway Stichting en het fonds kunt u hier downloaden. Toezichthouder is Houthoff Buruma kantoor Rotterdam.

   

  Is Honey Highway nieuw? Rudolf Steiner heeft 100 jaar geleden 100-en voordrachten gehouden en het opgeschreven: het belang van bijen. Professor Piet Zonderwijk (Wageningen) heeft in de jaren '70 al het boek Bonte Berm geschreven. Sicco Mansholt (oud-minister van Landbouw) zei het op zijn sterfbed: "geen gif en kleinschalig". Rabobank heeft een rapport (2015) uitgebracht waarin staat dat als wij gewassen niet bevruchten onze aarde straks niets meer te eten geeft.

 • Ambassadeurs

  Ambassadeurs zijn Felix Rottenberg, Sybilla Dekker (voormalig minister) Marja van Bijsterveldt Burgermeester van

  Delft, Pier Eringa voormalig president-directeur van ProRail, Marcel Houtzager loco Dijkgraaf van Hoogheemraadschap

  Delfland, Carola Schouten Minister van Landbouw, Michele Blom directeur-generaal Rijkswaterstaat, Hendrik-Jan Dronkers toezichthouder Schiphol.

  Partners om van te leren

  Honey Highway werkt nauw samen met initiatieven in Nederland die bloemenzaad uitstrooien op braakliggende grond. Dit is in Brabant Food4Bees, Het Bijenlint Zutphen/Deventer, Biodynamische imkers www.bdimkers.nl, Vlinderstichting, Natuurmonumenten, Naturalis.

 • Partnerships & giften
  Wilt u ook iets doen voor Red de Bij! Bestel zakjes bloemenzaden voor uw medewerkers en klanten. Of organiseer uw bedrijfsevent op landgoed Op Hodenpijl, met rondleiding langs de bijen, over het bloemenveld en de Levende Buitenplaats. Van diverse bedrijven hebben we een gift mogen ontvangen als goed doel.
   
  Aannemers & aanbestedingen
  Wilt u als aannemer Honey Highway meenemen in een aanbesteding voor een infra-project of ontwikkeling van een woonwijk? Wij hebben diverse aanbestedingen concreet uitgevoerd, meest recent is N470 Delft - Zoetermeer i.s.m. Provincie Zuid-Holland.

  Partnership met Dutch Flower Group. Sinds 2016 organiseren we events voor 1.000-en medewerkers, klanten en leveranciers. En i.s.m. Stichting Leefomgeving Schiphol is 30.000 m2 bermen in Aalsmeer rondom het bedrijventerrein Honey Highway geworden. Op dit moment zijn we bezig met 8 ha Westlandroute N222.

  N213 Aalsmeer 30.000 m2 i.s.m. Stichting Leefomgeving Schiphol

 • In contact komen met ons?

  Stuur ons een mailtje en we nemen contact op met u!

  Levende Buitenplaats Op Hodenpijl Tramkade 24a Schipluiden

  De Drie Hoefijzers
  Ceresstraat 13 Breda