• Dit kunt u doen!

    Praktijkles Red de Bij! voor basisschoolkinderen

    In 2018 hebben wij aan alle basisschoolkinderen op 35 basisscholen in het Westland en Aalsmeer e.o. Praktijkles Red de Bij! gegeven. Dit is begonnen op initiatief van Dutch Flower Group , Rabobank Westland en Stichting Leefomgeving Schiphol. De kinderen zijn zeer enthousiast. 2020 gaan wij dit een uitrol geven dankzij een gift van een groep ondernemers. Meld je school aan!

     

    Nationale Zaaidag voor basisschoolkinderen op 7 juni
    Meld je school aan! Maak een betaling van een bedrag van € 150,- over naar bankrekeningnummer IBAN NL62RABO0108016102 t.n.v. Honey Highway onder vermelding van het adres van de school en naam van de juf of meester. Hij of zij ontvangt 60 zakjes Honey Highway bloemenzaad (10 gram voor 10m2) voor 60 basisschoolkinderen en een begeleidende brief. Het begon in 2015 met 5.000 basisschoolkinderen in Midden-Delfland zaaien d.m.v. een fietsestafette. In 2016, 2017, 2018, 2019 hebben 50.000 schoolkinderen wilde bloemen gezaaid.