• Wat kunt u doen? Juist! Zaaien!

  Voor u als burger die van haar gebied houdt
  In uw tuin of berm vlakbij uw huis kunt u eenjarige Honey Highway biologische bloemenzaden zaaien. Het zijn 11 soorten wilde bloemen, geschikt voor bijna iedere grondsoort. De zaai-instructie staat op de verpakking. U kunt van half april tot half oktober zaaien. De prijs is € 5,- per zakje (10 gram voor 10m2) De soorten zijn Bernagie, Bladrammanas, Boekweit, Dille, Goudsbloem, Komijn, Korenbloem, Koriander, Malva, Phacelia, witte Mosterd. Maakt u een bedrag over op bankrekeningnummer IBANNL62RABO0108016102 t.n.v. HONEY HIGHWAY met vermelding van uw adresgegevens en u ontvangt bloemenzaden.

  Voor u als inkoper, manager, directeur, ondernemer
  Bestel zakjes Honey Highway bloemenzaad voor uw medewerkers, gewaardeerde relaties en betrokken kennissen.

  Voor u als landeigenaar die meerjarige wilde bloemen wil zaaien

  Honey Highway is een totaalconcept maar voor landeigenaren met percelen van minder dan 10.000 m2 maken we een uitzondering. We bieden u een mengsel en indicatie-bordjes maar niet het bodemonderzoek, aangepast bloemenzadenmengsel, monitoring en de communicatie erom heen. Wij kunnen dan geen garantie geven voor het resultaat. De prijs is 450 euro per kilogram.

   

  Dit moet er gebeuren:

  1. Bepaal wat voor grondsoort het is: voedselrijke grond (veen/kleiig), voedselarme grond (zanderig) of algemene grond. 2. Bestel een Honey Highway mengsel voor rijke, schrale of algemene grond en vermeld uw regio. De zaaihoeveelheid is 1,5 kilogram per 1.000 m2. De levertijd is 1 week. 3. Maak de grond in orde: 2 keer de kortgemaaide graszode frezen met een rustperiode van 3 weken (de grond moet afdrogen). 4. Daarna rotokopeggen en handmatig inzaaien, hiervoor moet u de natuurzaden met zoetwaterzand vermengen. 5. Na het inzaaien direct onderwerken door licht aan te rollen.

   

  Het meerjarige bloemenzadenmengsel bestaat uit o.a.: Knoopkruid, Beemdkroon, Knolboterbloem, Gewoon duizendblad, Vogelwikke, Cichorei, Kleine klaver, Witte klaver, Gele morgenster, Glanshaver, Groot streepzaad, Zachte dravik, Kleine ratelaar, Madelief, Glanshaver, Wilde peen, Kropaar, Margriet, Roodzwenkgras, Scherpe boterbloem, Rode klaver, Smalle wikke, Kleine leeuwentand, Karweivarkenskervel en Veldgerst.